ANRIN SPORT

ANRIN SPORT Kabelbrunn

för permanent eller temporär kabeldragning i idrottsarenor
 
 

Installationsområden

Användningsområde
Permanent och tillfällig kabeldragning av idrottsanläggningar
 

System översikt

ANRIN SPORT KabelbrunnArtnr
Kabelbrunn, med stålkant och förberedd genomföring dim 110/160 på alla sidor 04611000
Täcklock för kabelbrunn, galvaniserad stål, kundanpassad täckskikt 04613010
Täcklock för kabelbrunn, galvaniserad stål, korrigerad galvaniserad stål 04613020